desinfisering

Vi fjerner all smitte

Decon-X er en intelligent desinfiserings-robot som effektivt fjerner selv de mest resistente mikrober, også virus som er mer resistente enn Korona-virus.*
Forskning på helt nye virus tar tid, og selv om ingen ennå har nådd å påvise direkte desinfeksjons-effekter på det nye virus SARS-CoV-2, så har Decon-X dokumentert sin effekt på langt mer resistente mikrober. Dette skjer ved hjelp av forstøvet hydrogenperoksid som fyller det lukkede rommet som skal desinfiseres.

En forskningsartikkel, publisert 31. januar 2020 av G. Kampf et al. i Journal of Hospital Infection, viser at Hydrogenperoksid er effektivt mot Korona. Basert på en gjennomgang av 22 tidligere studier dokumenteres det at:

  1. Koronavirus kan overleve på visse overflater i opptil ni dager
  2. Hydrogenperoksid dreper effektivt Koronavirus på overflater

Teknologien vi bruker inkluderer sensorer som gir signaler til roboten om tetthet, fuktighet og temperatur i rommet. Prosessen dokumenteres fortløpende, og sender informasjon trådløst til brukeren som på denne måten kan følge med på det som skjer uten å selv være i rommet.

Desinfisering med Decon-X er skånsom og skader ikke møbler eller teknisk utstyr. Decon-X roboten kan brukes over alt. Våre kunder desinfiserer områder på sykehus, sykehjem, ambulanser og veterinærklinikker. Våre løsninger er tilgjengelige både gjennom salg, utleie og som totale tjenesteleveranser.

Innovativt smittevern – Vi stopper smitte

Takket være våre partnere og kunder, har vi sammen skapt god beredskap og godt smittevern i Norge. Vi har sammen over 150 desinfeksjonsroboter i bruk hos mer enn 110 helseinstitusjoner, hos sykehus, sykehjem, ambulanse-sentere og hjelpemiddelsentraler. Med Decon-X foretar dere en ‘intelligent og smart desinfeksjon’ med effektiv, ufarlig, konstant lav konsentrasjon av H2O2. Desinfeksjons teknologien fyller områdene med en tørr tåke, prosessen kontrolleres og verifiseres ved bruk av sensor teknologi og gir dere som brukere beskjed om at prosessen er utført korrekt og at dere har fjernet 99.9999% av alle mikrober i området.

Trygg desinfisering av rom og utstyr

Unngå smitte hos mennesker og dyr ved hjelp av desinfiserings-robot. Vår teknologi er forskningsbasert og utviklet og produsert i Norge. Roboten genererer tørr tåke fra hydrogenperoksid og brukes både forebyggende og ved utbrudd. Tåken fyller rommet og fjerner 99,9999% av alle bakterier, virus og sporer fra inventar og teknisk utstyr.

Lett å bruke

  • Plassér roboten i rommet som ønskes desinfisert.
  • Trykk på knappen, og forlat rommet.
  • Rapport sendes automatisk.

Med roboten fra Decon-X får alle som jobber med desinfisering en enklere hverdag.

Internet of Things – IoT
Sensorer registrerer prosessen og sikrer at desinfiseringen gjennomføres med verifisert og kontrollert virkningsgrad. All prosess-dokumentasjon genereres i en rapport som automatisk sendes til bruker av roboten på sms/e-post.

Skånsom
Desinfisering med Decon-X er skånsom og skader ikke møbler eller teknisk utstyr. Decon-X roboten kan brukes over alt. Våre kunder desinfiserer områder på veterinærklinikker, treningsrom, helse-institusjoner, storkjøkken og i produksjonslokaler for mat. Våre løsninger er tilgjengelige både gjennom salg, utleie og som totale tjenesteleveranser.

«Dokumentasjonen viser at produktet er effektivt mot gram positive og gram negative bakterier, sporer, virus og sopp.» – Statens Legemiddelverk

 

Hvorfor velge oss?

30 års erfaring

Kundene kommer tilbake

Lang erfaring i drift av store skadesaker

ring oss gjerne på: 32 88 00 88

KONTAKT OSS GJERNE VIA SKJEMAET